Gurrelieder
Gurresange
 
I
Valdemar

Den blaalige Dæmring nu dæmper
Hver Tone fra Sø og Land,
De flyvende Skyer har lagt sig
Til Hvile ved Himlens Rand
I lydløs Tynge samlet
Er Skovens luftige Bo,
Og Søens klare Bølger
Har vugget sig selv til Ro.
I Vesten kaster Solen
Sin straalende Purpurdragt,
Saa drager den over sig Bølgen
Og drømmer om Dagens Pragt.
Ej mindste Løv sig rører
Og kalder paa min Sands,
Ej mindste Tone klinger
Og vugger mit Sind i Dands,
Nej, hver en Magt er sunken
I egne Drømmes Elv,
Og skyder mig blidt og stille
Tilbage til mig selv.

II
Tove

O naar Maanens Straaler milde spille,
Naar omkring mig Alt er tyst og stille,
Da er Vand mig ikke Søens Vove,
Træer ej de dunkle tavse Skove,
Sky ej, hvad mig Himlens Hvælving dølger,
Dal og Bakke ikke Jordens Bølger,
Form ej Form og Farven ikke Farve,
Alt: et Udtryk for Hvad Gud har drømt.

III
Valdemar

Ganger staar du nu og drømmer!
Nej jeg ser det, Vejen strømmer
Hurtig bort dig under Hoven.
Stærkere dog frem du sprænge,
Du er endnu midt i Skoven,
Medens jeg dig ventet længe
Har ved Gurre Borgeled.
Skoven slipper, alt jeg øjner
Tovelilles fagre Bur,
Skovens Træer bag os glide
Sammen til en dunkel Mur;
Men end vildere du jage!
Ser du Skyens Skygge trække
Over Mark og Mose frem,
Før den Gurres Grund kan række,
Maa vi staa ved Toves Hjem.
Før den Tone, som nu klinger,
Gaar for Evighed til Ro,
Maa dit rappe Hovslag ryste
Gurre-Borgens lille Bro;
Før det Blad, der falder,
Bækkens Bølger naar,
Maa din Vrinsken gjalde
Lydt i Gurregaard.
Skygge kom og Tone dø,
Dyk dig Blad i Vove,
Volmer ser sin Tove!

IV
Tove

Tove Stjerner juble, Søen lyser,
Trykker sit bankende Hjerte mod Kyst,
Løvet nynner, Duggen danser,
Vinden sig kaster saa kaad til mit Bryst.
Vejrhanen synger og Taarnene nikke,
Svendene spanke med flammende Blikke,
Ternerne dæmpe med Haanden forgjeves
Barmen, der sælsomt uroligen hæves.
Roserne stirre med Haand over Bryn,
Faklerne hjelpe det daarlige Syn.
Skoven nu aabner sit Ly,
Hundene glamme i By,
Stien, i stedse nærmere Bølger,
Vugger den dristige Rytter mod Havn,
Og i den næste Stigning, som følger,
Slynger den ham i min aabnede Favn.
 
V
Mødet
Valdemar

Ej dandse de Engle for Herren saa herligt,
Som Verden nu dandser for mig!
Ej juble for ham de mer Ydmygt og kjerligt
End Valdemars Hjerte for dig.
Men stoltere satte ej heller sig Krist
Hos Herren, og lo ad sin Kvide,
End Valdemar, glemmende Kummer og Tvist,
Sig sætter ved Tovelils Side.

Ej længes de Sjæle for Himmerigs Mure
Mer efter at svinge sig ind,
End Valdemar, da han fra Øresunds Kure
Saa´ Gurres guldglimtende Tind.
Og ej vil jeg bytte dets fredsæle Vang
Og Perlen den lønligen varer,
For Himmerigs Glands og bedøvende Klang
Og alle de helliges Skarer.


Tove

Nu siger jeg dig for første Gang:
"Kong Volmer, jeg elsker dig."
Nu kysser jeg dig for første Gang
Og slynger min Arm om dig.
Og siger du, at jeg det før har sagt
Og at du til Kysset er vant,
Saa siger jeg: "Kongen han er en Nar,
der mindes forfængelig Tant."
Og siger du, saa er jeg selv slig Nar,
Saa siger jeg: "Kongen har Ret,"
Men siger du, at jeg det ikke er,
Saa siger jeg: "Kongen er slet."
For alle mine Roser har jeg kysset ihjel,
Alt mens jeg tænkte paa dig.
 
Valdemar

Det er Midnattens Stund,
Og usalige Slægter
Staa frem af glemte, sunkne Grave,
Og de stirre med Længsel
Paa Borgens Kjerter og Hyttens lys,
Og vinden ned over dem,
Spottende ryster.
Harpeslæt og Bægerklang
Og Elskovssange.
Og svindende de sukke:
"Vor Tid er forbi!" –
Mit Hoved vugges paa levende Bølger,
Min Haand fornemmer et Hjertes Slag,
Ned over mig livssvulmende strømmer
Kyssets glødende Purpurregn.
Og min Læbe jubler:
"Det er min Tid nu!"
Men Tiden flygter
Og jeg skal færdes
Ved Midnatstide
En Gang som død,
Skal samle Ligdragten om mig tæt
Mod de kolde Vinde,
Og liste mig frem ved sildig Maane,
Og Smertebunden,
I Muldet riste
Med sorte Gravkors
Dit Kjære Navn,
Og Synkende sukke:
"Vor Tid er forbi!"
   

Tove

Du sender mig et Elskovsblik
Og sænker saa Øjet,
Dog Blikket trykker din Haand i min,
Og Trykket dør;
Men som et elskovsvækkende Kys
Du lægger mit Haandtryk paa min Læbe. -
Og du har for Døden et Suk,
Naar et Blik kan opstaa
Som et flammende Kys!
De lysende Stjerner paa Himlen hist
Vel blegne hver Gry,
Men blusse dog hver en Midnatsstund
I evig Pragt.
- Saa kort er Døden
Som rolig Slummer
Fra Kveld til Gry,
Og naar du vaagner,
Hos dig paa Lejet,
I nyfødt Skjønhed
Du straale ser
Din unge Brud.
Saa lad os da tømme
Den gyldne Skaal
For den mægtigt forskjønnende Død;
Thi vi gange til Grav
Som et Smil, der dør
For et saligt Kys.


Valdemar

Vidunderlige Tove!
Saa rig ved dig er jeg nu,
At end ej et ønske jeg ejer.
Mit Bryst er saa let,
Min Tanke saa klar,
En vaagen Fred er over min Sjæl.
Der er saa stille i mig,
Saa sælsomt stille.
Læben vil bygge paa Ordets Bro
Men synker igen til Hvile;
Thi det er mig som banked mit bryst
Ved dit Hjertes Slag,
Og som mit Aandedrag
Hæved Tove din Barm.
Og jeg ser vore Tanker
Fødes og glide sammen
Som Skyer, der mødes,
Og samlede vugges de i vekslende Former.
Og min Sjæl er stille,
Jeg ser i dit øje og tier.
Vidunderlige Tove!
 


J.P. Jacobsen
I
Valdemar

Die bläuliche Dämmerung dämpft nun
jeden Ton von See und Land,
die fliehenden Wolken lagerten sich
zur Ruhe am Himmelsrand.
Zu lautloser Schwere verdichtet
ist des Waldes luftige Wohnung
und des Sees klare Wellen
haben sich selbst zu Ruh gewiegt.
Im Westen wirft die Sonne
von sich ihre strahlende (Purpur)tracht
und zieht über sich die Wellen
und träumt von des Tages Pracht.
Nicht das mindeste Laub das sich rührte
oder anriefe mich in mir,
nicht der geringste Ton erklingt
der die Sinne zum Tanz verführte.
Nein jede Macht ist versunken
in eigener Träume Fluß
und schiebt mich sanft und stille
zurück zu mir selbst.

II
Tove

O wenn Mondes Strahlen linde spielen
wenn rings Alles leise ist und stille
da ist Wasser nicht des Seees Woge
Bäume nicht die dunkle stumme Waldung
Wolke nicht was mir den Himmel zudeckt,
Tal und Hügel nicht der Erde Wellen,
Form nicht Form und Farbe nicht mehr Farbe
Alles: (ein) Ausdruck für was Gott geträumt.

III
Valdemar

Zelter! stehst du denn und träumst
nein, ich seh ja wie der Weg schnell
wegströmt unter deinen Hufen
aber rascher mußt du jagen
du bist mitten noch im Walde
während ich dich längst schon glaubte
unter Gurre`s Burggebiet.
Der Wald entschwindet und schon erblick ich der                                                         kleinen Tove feines Bauer
des Waldes Bäume gleiten hinter uns zusammen zu                                                               einer dunklen Mauer
aber noch wilder jage du!
Siehst du der Wolke Schatten ziehn
hin über Feld und Moor
eh er Gurre`s Grund erreichen kann
müssen wir stehn bei Toves Heim;
eh der Ton, der jetzt klingt
für Ewigkeit zu Ruhe geht
muß dein hastiger Hufschlag erschüttern
der Gurresburg kleine Brücke;
eh das Blatt das fällt
des Baches Wellen trifft
muß dein Wiehern gellen
hell in Gurregaard.
Schatten komm und stirb Ton
duck dich, Blatt, in die Woge:
Volmer sieht seine Tove.

IV
Tove

Die Sterne jubeln, der See erglänzt
drückt sein klopfendes Herz gegen den Strand
Das Laub raunt der Tau tanzt
der Wind wirft sich mir so frei an die Brust.
Der Wetterhahn singt und die Türme nicken
Burschen schlendern mit flammenden Blicken,
Mädchen dämpfen mit Händen vergebens
Brüste, die seltsam unruhig sich heben,
Rosen starren, die Hand übern Braun
Fackeln helfen dem schlechten Schaun
Nun öffnet der Wald sein.......
Hunde bellen im Städtchen,
der Weg in immer näheren Wellen
wiegt den kühnen Reiter ans Ziel
und in der nächsten Steigung, die folgt
schlingt er ihn mir in die offne Umarmung.

V
Mødet
Valdemar

Nicht tanzen die Engel vor dem Herren so herrlich
wie die Welt nun tanzt vor mir.
Nicht jubeln sie zu ihm demütiger und inniger
als Waldemars Herz zu dir.
Aber stolzer setzte auch Christus sich nicht
zum Herrn und lacht(e) der (seiner) Qual
als Waldemar, Trübsal vergessend und Weh,
sich setzt an Klein-Tove`s Seite.

Nicht sehnen die Seelen vor des Himmelreichs Mauern
mehr sich hineinzuschwingen
als Waldemar da er von Örasund`s Rand
sah Gurre`s goldflimmernde Zinnen.
Und nicht will ich tauschen ihre friedselige...
und die Perle die sie heimlich birgt (bewahrt)
um des Himmelreichs Glanz und betäubenden Klang
und alle der Heiligen Scharen.


Tove

Nun sag ich dir zum ersten Mal:
König Volmer ich liebe dich
Nun küß ich dich zum ersten Mal
und leg meinen Arm um dich.
Und sagst du, daß ichs schon früher getan
und daß mein Kuß dir gewohnt,
so sag ich: der König der ist ein Narr
der nichtigen Tand betont.
Und sagst du, dann bin ich selbst solch Narr
so sag ich: der König hat Recht;
aber sagst du, ich bin es nicht,
so sag ich: der König ist schlecht.
Denn all meine Rosen hab ich zu grund
geküßt im Denken an dich.

Valdemar

Es ist Mitternachts Zeit
und unselige Geschlechter
stehn auf aus vergeßnen eingesunknen Gräbern
und starren mit Sehnsucht
auf die Kerzen der Burg und der Hütte Licht,
und der Wind nieder über sie
streut spottend
Harfenschlag und Becherklingen
und Liebeslieder,
und schwindend seufzen sie:
Unsere Zeit ist vorbei -.
Mein Haupt wiegt sich auf lebenden Wellen,
meine Hand vernimmt eines Herzens Schlag,
nieder über mich strömt lebenschwellend
des Kusses glühender Purpurregen,
und meine Lippe jubelt:
Das ist meine Zeit nun.
Aber die Zeit flieht
und ich werde gehen
um Mitternachtszeit
einmal tot
werde dich um mich zusammennehmen das Leichenkleid
gegen die kalten Winde
und mich weiterschleichen beim verspäteten Mond.
Und linkisch vor Schmerz
ins Erdreich schreiben
mit schwarzem Grabkreuz
deinen lieben Namen,
und wegsinkend seufzen:
Unsere Zeit ist vorbei.


Tove

Du sendest mir einen Liebesblick
und senkst dann das Auge,
doch der Blick drückt deine Hand in meine,
und der Druck stirbt;
aber wie einen liebeweckenden Kuß
legst du meinen Handdruck auf meine Lippe. -
Und du hast Seufzer für den Tod
wenn ein Blick auferstehn kann
als flammender Kuß!
Die leuchtenden Sterne am Himmel dort
bleichen zwar immer im Graun
aber sie blühen doch wieder um Mitternacht
in ewiger Pracht.
- So kurz ist der Tod
wie ein ruhiger Schlummer
von Dämmern zum Graun,
und wenn du erwachst
bei dir auf dem Lager
in neugeborner Schönheit
siehst du strahlen
deine junge Braut.
So laß uns denn leeren
die goldne Schale
dem mächtig verschönenden Tod;
denn wir gehen zu Grab
wie ein Lächeln, das stirbt
für einen seligen Kuß.
 

Valdemar

Du wunderliche Tove
so reich bei (mit) dir bin ich nun
daß ich auch nicht einen Wunsch mehr besitze.
Meine Brust ist so leicht
mein Gedanke so klar,
ein wacher Friede ist über meiner Seele.
Es ist so stille in mir
so merkwürdig still.
Die Lippe will baun an der Brücke des Worts
aber sie sinkt wieder zu Ruh;
denn mir ist, als schlüg mir die Brust
mit deines Herzens Schlag
und als ob mein Atemholen
hübe, Tove, deine Brüste.
Und ich seh unsere Gedanken
sich bilden und zusammengleiten
wie Wolken, die sich begegnen,
und beisammen wiegen sie sich in wechselnden Formen.
Und meine Seele ist stille,
ich seh in dein Auge und schweige.
Wunderliche Tove.
 


übersetzt von Rainer Maria Rilke